Konsultacja Kadry Narodowej w kręglach klasycznych odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 4-5 marzec 2018 r.

Szczegółowe informacje będą podane w indywidualnych powołaniach kadrowiczów wysyłanych na adresy e-mail zawodników przez Trenera KN.

Komunikat organizacyjny eliminacji do XIX Indywidualnych Mistrzostw Polski w Kręglach Klasycznych Osób Niewidomych i Słabowidzących Tomaszów Mazowiecki 02-04.03.2018 r.

Organizator: Polski Związek Kręglarski

Koordynator: Monika Grzybczyńska, tel. 537 408 053

Sędzia główny zawodów: Bożena Polak

Miejsce i termin zawodów: Tomaszów Mazowiecki 02-04.03 2018 r

Kręgielnia ul. Strzelecka 24/26

Cele zawodów:

  1. Wyłonienie finalistów Indywidualnych Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach startowych wśród kobiet i mężczyzn.
  2. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
  3. Popieranie sportowego współzawodnictwa.
  4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

W zależności od ilości startujących zawodników w każdej kategorii do Finału IMP zakwalifikuje się określona poniżej liczba zawodników zgodnie z Regulaminem Kręgli Klasycznych IBSA:

1) Do 8 zawodników startujących w Eliminacjach IMP do Finału IMP kwalifikuje się 4 zawodników.

2) Od 9 do 14 zawodników w EIMP do Finału IMP kwalifikuje się 6 zawodników.

3) Od 14 do 20 zawodników w EIMP do Finału IMP kwalifikuje się 8 zawodników.

4) 21 i więcej zawodników w EIMP do Finału IMP kwalifikuje się 12 zawodników.

Warunki uczestnictwa:

  1. Aktualne badania lekarskie określające kategorię sportową B1, B2, B3, oraz ważna licencja zawodnicza (okazywana przed startem sędziemu).
  2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wpłacenia u koordynatora opłatę startową w kwocie 40 zł.

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z Regulaminem kręgli klasycznych IBSA 2014-2017  i  Ogólnym Regulaminem Zawodów 2018.

Asystentów dla zawodników B1 i B2 zapewnia własny klub. Zawodnicy kat. B1 startują w swoich goglach, plastrony zabezpiecza organizator.

Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność ponieważ PZK nie ubezpiecza zawodów.

Koszt jednej doby wynosi 75 zł (wyżywienie + nocleg).

Jedną dobę bezpłatną mają zapewnioną zawodnicy Kadry Narodowej kręgli klasycznych.

Punkt organizacyjny turnieju:  Kręgielnia pokój nr 2

Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie do 24.02.2018 r.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adresy; monika.grzyb@poczta.pl i als8@o2.pl

Zawodnicy powinni być zgłaszani przez swoje kluby.  W zgłoszeniu proszę o podanie:

dnia i godziny przyjazdu oraz wyjazdu, daty urodzenia, kategorię zawodnika, dane  asystentów zawodników w kategorii B1 i B2, dane kapitana drużyny z nr telefonu.

Bloki startowe zostaną przesłane do klubów i zamieszczone na stronie SN PZK   do

26.02.2018r.

Planowane jest rozegranie 5 bloków w piątek 02.03 od godziny 16 a reszta w sobotę 03.03 2018r  od godz. 8 do 19 (w zależności od ilości zgłoszeń).

Odprawa techniczna odbędzie się w piątek 02.03.2018 r o godz. 14.30  w świetlicy na  kręgielni.

Wszystkie płatności gotówką u organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian i ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

 

Kapitan sportowy SN PZK – Sordyl Albert

DOC

WESOŁYCH ŚWIĄT

Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały, oto leżący przed nami śpiący w promieniach – Jezus mały… błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku życzy
zarząd Sekcji Niepełnosprawnych PZK

Sylwester z kręglami

Łódzka kręgielnia KRÓL KUL zaprasza na Sylwestra z kręglami.
Koszty wyglądają następująco:
95 zł/os lub za 6 osób 540 zł. Na barze jeden ciepły posiłek oraz możliwość kupienia zestawów z menu sylwestrowego od 17 do 3 rano.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam bezpośredniego kontaktu z kręgielnią http://krolkul.pl/

Trenerzy kadry kręglarskiej i bowlingowej

Zarząd Sekcji Niewidomych i Słabowidzących informuje, że dniu
28 października w Łodzi odbyło się zebranie zarządu.
Jednym z tematów zebrania był wybór trenerów kadry kręglarskiej
i bowlingowej.

W związku z tym informuje się, że:

1. Trenerem kadry kręgli klasycznych została Bożena Polak.

2. Trenerem kadry bowlingowej został Krzysztof Olesiński.

Jednocześnie zarząd pragnie podziękować dotychczasowemu trenerowi kadry bowlingowej, Witoldowi Pankau za wszystkie dotychczasowe lata współpracy, za poświęcony czas i przekazane informacje zawodnikom. Ponadto dziękujemy za dotychczasową pomoc Markowi Charęzińskiemu. Obaj panowie uczynili wiele dobrego dla bowlingu niewidomych i słabowidzących.

Puchar Polski w bowlingu, Łódź 27-29.10.2017 r.

Wyniki PP

Zmiana siedziby związku

Dzień dobry

W imieniu PZKregl. informuje o zmianie adresu siedziby Polskiego Związku Kręglarskiego :

Biuro mieści się na ulicy

A. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań

Prosimy o wysyłanie listów do związku na podany powyżej adres.

Adres e-mailowy pozostaje bez zmian i tak samo numer telefonu stacjonarnego ( 61 8436328)

Z poważaniem

Bernard Broński

Prezes PZKręgl

Wyniki Pucharu Polski w kręgle klasyczne

Poniżej podajemy wyniki końcowe Pucharu Polski w Kręglarstwie Klasycznym, Tomaszów Maz. 20 – 21.10.2017 r..
Dziękujemy za uczestnictwo, miłą atmosferę i walkę fair play.

PUCHAR POLSKI WYNIKI 2017

Informacja dotycząca przedłużenia licencji zawodniczych w Sekcji Niepełnosprawnych

Wypełnione wnioski o licencje dla zawodniczek i zawodników reprezentujących dany klub na rok 2018 muszą być dostarczone na liście zbiorowej (załącznik zbiorczy, w którym wszystkie rubryki dotyczące zawodnika/-czki muszą być wypełnione!!!) przez klub i wysłane na email tobola.j@plusnet.pl do dnia 20 listopada 2017 r. Na podstawie tej listy Księgowa PZKręgl. wystawi fakturę dla danego klubu.

Po jej opłaceniu przez dany klub zostaną wystawione lub przedłużone licencje zawodnicze. Wykaz ważnych licencji zawodniczych będzie opublikowany na stronie SN PZKręgl.

Regulamin przyznawania i przedłużania licencji zawodniczych Sekcji Niepełnosprawnych SN PZKręgl. Opublikowany jest na stronie SN PZKręgl. Załączniki można pobrać ze strony. Dodatkowo w uwagach proszę wpisać kategorię zawodnika np. B1 lub np. B2 nowa.

Klubowy komplet licencji zawodniczych do przedłużenia proszę przesłać w terminie do 15.12.2017 r. do kol. Jacka Toboły (tel. kontaktowy 507 719 592) na adres pocztowy ul. Bobrzańska 20 m 1, 61-248 Poznań.

DOC

Informacja

Zarząd Sekcji Niewidomych i Słabowidzących informuje, że do konkursu na trenera kadry narodowej wpłynęły oferty następujących kandydatów:

1. Kadra bowlingowa

– Witold Pankau

– Krzysztof Olesiński

2. Kadra klasyczna

– Bożena Polak

Jednocześnie informujemy, że do konkursu na asystentów trenera w obu kadrach nie wpłynęły żadne oferty.

Ponadto przypominamy, że składy kadr do końca roku podają nowo powołani trenerzy.