Archive for Marzec 2017

Wyjaśnienia dotyczące organizacji sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych

W związku z pytaniami od zawodników Kadry Niewidomych i Słabowidzących dotyczącymi sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych, chciałbym wyjaśnić że wszystkie regulacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Ustawie o sporcie ( D. U. z 2016r pozycja 176) oraz rozporządzeniach Ministra Sportu i Turystyki.  Przypomnę najważniejsze zagadnienia:

–  tylko Polski Związek  w danej dyscyplinie sportu może organizować Mistrzostwa Polski dotyczy to zawodów  dla Pełnosprawnych i Niepełnosprawnych (DU.176 art.13),

– tylko i wyłącznie Polski Związek  może powoływać i szkolić  Kadrę narodową  w danej dyscyplinie sportu w podziale na zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych ( DU. 176 art.13),

– tylko Polski Związek może występować o stypendia  i nagrody dla zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych  spełniających  kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki ( DU z 2016 poz.176 , Art. 32 ,34)

Andrzej Łoszyk

Kierownik Wyszkolenia PZKręgl.

XVIII Indywidualne Mistrzostwa Polski w Kręglach Klasycznych Osób Niewidomych i Słabowidzących ‒ Tomaszów Mazowiecki 23-25.03.2017 r.

WYNIKI

Komunikat organizacyjny XVIII Indywidualnych Mistrzostw Polski w Kręglach Klasycznych Osób Niewidomych i Słabowidzących ‒ Tomaszów Mazowiecki 23-25.03.2017 r.

Regulamin XVIII IMP

IMP-TOMASZÓW-BLOKI

Lista zawodników

Lista organizatorów

Harmonogram cz. 1

Harmonogram cz. 2

Medyczny formularz diagnostyczny
1 Medical
2 Athlete
3 Visual
4 Athlete
5 Athlete
6 Athlete

Eliminacje Mistrzostw Polski w Kręglarstwie Klasycznym Niewidomych i Słabowidzących

Eliminacje Mistrzostw Polski w Kręglarstwie Klasycznym Niewidomych i Słabowidzących – Tomaszów Mazowiecki 10-11.03.2017 r. — WYNIKI

Rankingi 2016

B3M

B3K

B2M

B2K

B1M

B1K

Kadra Narodowa Niewidomych i Słabowidzących w Kręglarstwie Klasycznym 2017

KADRA 2017 PIERWSZE PÓŁROCZE(1)