Archive for Październik 2017

Puchar Polski w bowlingu, Łódź 27-29.10.2017 r.

Wyniki PP

Zmiana siedziby związku

Dzień dobry

W imieniu PZKregl. informuje o zmianie adresu siedziby Polskiego Związku Kręglarskiego :

Biuro mieści się na ulicy

A. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań

Prosimy o wysyłanie listów do związku na podany powyżej adres.

Adres e-mailowy pozostaje bez zmian i tak samo numer telefonu stacjonarnego ( 61 8436328)

Z poważaniem

Bernard Broński

Prezes PZKręgl

Wyniki Pucharu Polski w kręgle klasyczne

Poniżej podajemy wyniki końcowe Pucharu Polski w Kręglarstwie Klasycznym, Tomaszów Maz. 20 – 21.10.2017 r..
Dziękujemy za uczestnictwo, miłą atmosferę i walkę fair play.

PUCHAR POLSKI WYNIKI 2017

Informacja dotycząca przedłużenia licencji zawodniczych w Sekcji Niepełnosprawnych

Wypełnione wnioski o licencje dla zawodniczek i zawodników reprezentujących dany klub na rok 2018 muszą być dostarczone na liście zbiorowej (załącznik zbiorczy, w którym wszystkie rubryki dotyczące zawodnika/-czki muszą być wypełnione!!!) przez klub i wysłane na email tobola.j@plusnet.pl do dnia 20 listopada 2017 r. Na podstawie tej listy Księgowa PZKręgl. wystawi fakturę dla danego klubu.

Po jej opłaceniu przez dany klub zostaną wystawione lub przedłużone licencje zawodnicze. Wykaz ważnych licencji zawodniczych będzie opublikowany na stronie SN PZKręgl.

Regulamin przyznawania i przedłużania licencji zawodniczych Sekcji Niepełnosprawnych SN PZKręgl. Opublikowany jest na stronie SN PZKręgl. Załączniki można pobrać ze strony. Dodatkowo w uwagach proszę wpisać kategorię zawodnika np. B1 lub np. B2 nowa.

Klubowy komplet licencji zawodniczych do przedłużenia proszę przesłać w terminie do 15.12.2017 r. do kol. Jacka Toboły (tel. kontaktowy 507 719 592) na adres pocztowy ul. Bobrzańska 20 m 1, 61-248 Poznań.

DOC

Informacja

Zarząd Sekcji Niewidomych i Słabowidzących informuje, że do konkursu na trenera kadry narodowej wpłynęły oferty następujących kandydatów:

1. Kadra bowlingowa

– Witold Pankau

– Krzysztof Olesiński

2. Kadra klasyczna

– Bożena Polak

Jednocześnie informujemy, że do konkursu na asystentów trenera w obu kadrach nie wpłynęły żadne oferty.

Ponadto przypominamy, że składy kadr do końca roku podają nowo powołani trenerzy.