Rezygnacja Emilii Sawiniec

Sawiniec Emilia                                                                    Chełm 11.01.2019 r

 

Przewodniczący  SN NIS PZK
p.A.Sordyl

 

 

Składam rezygnację z funkcji wi- ce przewodniczącej oraz członka zarządu
SN NiS PZK z powodu złej współpracy z panem przewodniczącym sekcji.

 

Emilia Sawiniec