Archive for Czerwiec 2019

Oświadczenie

Oświadczam, że Przewodniczący Albert Sordyl – SN NiS PZK wprowadził wszystkich Członków w błąd swym wpisem na znanym portalu społecznościowym.
5 czerwca br. o godz. 19.20 bez zgody Zarządu PZK zmienił hasło panelu administratora strony internetowej Sekcji. Jednocześnie odmówił jego udostępnienia członkowi Zarządu PZK pomimo, że był do umieszczenia ważny komunikat Prezesa PZK o zebraniu delegatów.
O konsultację został poproszony administrator witryny internetowej, który ją odblokował o godz. 20.00. Nie wykonałem więc tego ja lub mój brat. Do panelu zostało utworzone nowe hasło, po które Przewodniczący nie raczył się zgłosić.
Uważam, że kłamstwem nie powinno się żegnać z Zarządem SN NiS.
Proszę o sprostowanie wpisu Przewodniczącego na tym portalu społecznościowym.

Z pozdrowieniem Dobry Rzut
Jacek Toboła
członek Zarządu SN NiS PZK

Zaproszenie na zebranie delegatów i przedstawicieli klubów zrzeszających osoby niewidome i słabowidzących

Zapraszam na zebranie delegatów Sekcji Niepełnosprawnych: niewidomych i słabowidzących  oraz jednego przedstawiciela z każdego klubu zrzeszonego w Sekcji, a nie mającego delegata. Przedstawiciele muszą posiadać  pisemne upoważnienie od klubu, który reprezentują. Zebranie jest spowodowane rezygnacją z zajmowanych funkcji przez Przewodniczącego Sekcji oraz członkini zarządu. Zebranie dotyczyć będzie wyboru nowego pełniącego obowiązki przewodniczącego sekcji oraz powołanie- uzupełnienie członków  zarządu sekcji. Ze względu na ważność sprawy proszę o niezawodne przybycie.
Zebranie odbędzie się w dniu 29.06.2019 o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a o 11.00 w drugim w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 30. Proszę o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 21.06.2019 droga mailową  na adres : biuro@pzkregl.pl.
Bernard Broński
Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego

Kluby do których wyśle zaproszenie na zebranie SN PZKręgl w dniu 29.06.2019