Zaproszenie na zebranie delegatów i przedstawicieli klubów zrzeszających osoby niewidome i słabowidzących

Zapraszam na zebranie delegatów Sekcji Niepełnosprawnych: niewidomych i słabowidzących  oraz jednego przedstawiciela z każdego klubu zrzeszonego w Sekcji, a nie mającego delegata. Przedstawiciele muszą posiadać  pisemne upoważnienie od klubu, który reprezentują. Zebranie jest spowodowane rezygnacją z zajmowanych funkcji przez Przewodniczącego Sekcji oraz członkini zarządu. Zebranie dotyczyć będzie wyboru nowego pełniącego obowiązki przewodniczącego sekcji oraz powołanie- uzupełnienie członków  zarządu sekcji. Ze względu na ważność sprawy proszę o niezawodne przybycie.
Zebranie odbędzie się w dniu 29.06.2019 o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a o 11.00 w drugim w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 30. Proszę o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 21.06.2019 droga mailową  na adres : biuro@pzkregl.pl.
Bernard Broński
Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego

Kluby do których wyśle zaproszenie na zebranie SN PZKręgl w dniu 29.06.2019