Oświadczenie

Oświadczam, że Przewodniczący Albert Sordyl – SN NiS PZK wprowadził wszystkich Członków w błąd swym wpisem na znanym portalu społecznościowym.
5 czerwca br. o godz. 19.20 bez zgody Zarządu PZK zmienił hasło panelu administratora strony internetowej Sekcji. Jednocześnie odmówił jego udostępnienia członkowi Zarządu PZK pomimo, że był do umieszczenia ważny komunikat Prezesa PZK o zebraniu delegatów.
O konsultację został poproszony administrator witryny internetowej, który ją odblokował o godz. 20.00. Nie wykonałem więc tego ja lub mój brat. Do panelu zostało utworzone nowe hasło, po które Przewodniczący nie raczył się zgłosić.
Uważam, że kłamstwem nie powinno się żegnać z Zarządem SN NiS.
Proszę o sprostowanie wpisu Przewodniczącego na tym portalu społecznościowym.

Z pozdrowieniem Dobry Rzut
Jacek Toboła
członek Zarządu SN NiS PZK