Licencje i kluby

Licencje PZK   Wniosek o wydanie licencji zawodniczej [WORD] 

Regulamin przyznawania i przedłużania licencji [WORD]

2019 Licencje zawodników SN NiS PZK

2018 Licencje zawodników SN NiS PZK

Licencje: Jacek Toboła tel.: 507 719 592    tobol545@wp.pl 

Informacja dotycząca przedłużenia licencji Zawodniczych w Sekcji Niepełnosprawnych

Wypełnione wnioski o licencji dla zawodniczek i zawodników reprezentujących dany klub na rok 2019 muszą być dostarczone na liście zbiorczej (załącznik zbiorczy na którym wszystkie rubryki dotyczące danego zawodnika/czki muszą być wypełnione!!!) przez klub na adres email: tobol545@wp.pl  do dnia 15 listopada 2018 r. Na podstawie tej listy Księgowa PZKręgl. wystawi fakturę dla danego klubu.

Po jej opłaceniu przez dany klub zostaną licencje wystawione lub przedłużone licencje zawodnicze. Wykaz ważnych licencji zawodniczych będzie opublikowany na stronie SN PZKręgl.

Regulamin przyznawania i przedłużania licencji zawodniczych Sekcji Niepełnosprawnych PZKręgl. jest na stronie SN PZKręgl. Załącznik można pobrać ze strony. Dodatkowo w uwagach proszę wpisać kategorie zawodnika np. B1, B2, B3 lub „nowa”

Klubowy komplet licencji zawodniczych do przedłużenia proszę przesłać w terminie do 10 grudnia 2018 r. do kol. Jacek Toboła (tel. kontaktowy 507 719 592) na adres pocztowy ul. Bobrzańska 20 m 1, 61‑248 Poznań

Załącznik