Opłaty

Opłaty na rok 2019

Wykaz opłat obowiązujących w roku 2019

Sekcja Niepełnosprawnych  Niewidomych i Słabowidzących  Polskiego Związku Kręglarskiego

1. LICENCJE ZAWODNICZE
a) wystawienie licencji bezpłatnie
b) opłata za licencje ważna na rok 20 zł
c) licencja IBSA zgodnie z przepisami IBSA
d) za wystawienie duplikatu każdorazowo 10 zł
UWAGI: Opłatę za licencję na następny rok kalendarzowy uiszcza się do 15 grudnia bieżącego roku.
2. OPŁATY KLUBOWE
a) licencja klubowa w chwili dołączenia jako członek PZKręgl jednorazowo 600 zł
b) roczna składka klubowa płatna do końca marca 2019 150 zł
3. OPŁATY W IMPREZACH SPORTOWYCH
a) start w zawodach indywidualnych
krajowych

kręgle klasyczne

bowling

każdorazowo  

 

40 zł

50 zł

b) start w zawodach indywidualnych
za granicą
każdorazowo do 10 % kosztów za osobę
– zgodnie z preliminarzem zawodów
c) start w zawodach drużynowych

kręgle klasyczne

bowling

każdorazowo  

 

40 zł  / zawodnik

50 zł / zawodnik

4. KARY FINANSOWE
a) złożenie protestu do sędziego głównego za wniosek 150 zł
5. RYCZAŁTY SĘDZIOWSKIE
kręgle klasyczne
a) sędziowanie zawodów w trybie
ciągłym do 5 godzin
za dzień (brutto) 65 zł
b) sędziowanie zawodów w trybie
ciągłym do 8 godzin
za dzień (brutto) 80 zł
c) za każdą następną godzinę sędziowania za godzinę powyżej 8 godzin 10 zł
d) Sędzia Główny + 20 %
bowling
a) sędziowanie zawodów za dzień (brutto) 100 zł
b) Sędzia Główny + 20 %
UWAGI:  sędziowie zamiejscowi otrzymują zwrot kosztów podróży poc.II kl., pow. 100 km pociągiem pośpiesznym