Opłaty

 

Wykaz opłat obowiązujących w roku 2023

Sekcja Niepełnosprawnych  Niewidomych i Słabowidzących  Polskiego Związku Kręglarskiego

1. LICENCJE ZAWODNICZE
a) wystawienie licencji bezpłatnie
b) opłata za licencje ważna na rok 20 zł
c) licencja IBSA zgodnie z przepisami IBSA
d) za wystawienie duplikatu każdorazowo 10 zł
UWAGI: Opłatę za licencję na następny rok kalendarzowy uiszcza się do 15 grudnia bieżącego roku.
2. OPŁATY KLUBOWE
a) licencja klubowa w chwili dołączenia jako członek PZKręgl jednorazowo 600 zł
b) roczna składka klubowa płatna do końca marca 2023 300 zł
3. OPŁATY W IMPREZACH SPORTOWYCH
a) start w zawodach indywidualnych
krajowych kręgle klasyczne bowling
każdorazowo 40 zł

50 zł

b) start w zawodach indywidualnych
za granicą
każdorazowo do 10 % kosztów za osobę
– zgodnie z preliminarzem zawodów
c) start w zawodach drużynowych

kręgle klasyczne

bowling

każdorazowo 40 zł  / zawodnik

50 zł / zawodnik

4. KARY FINANSOWE
a) złożenie protestu do sędziego głównego za wniosek 150 zł
5. RYCZAŁTY SĘDZIOWSKIE
kręgle klasyczne
a) składka roczna sędziego za rok 10 zł
b) Sędzia (pulpitowy, pomocniczy, sekretarz itp.) na zawodach i turniejach ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski umieszczonych w kalendarzu SN NiS PZK za godzinę (brutto) 28 zł
c) Sędzia Główny za godzinę (brutto)

 

34 zł
bowling
a) sędziowanie zawodów za dzień (brutto) 150 zł
b) Sędzia Główny + 20 %